Logo

De geschiedenis van Brussel

De geschiedenis van Brussel

Wie denkt dat de rol van de hoofdstad een nieuwe rol is voor Brussel, die heeft het verkeerd. De stad is lange tijd hoofdstad geweest het Hertogdom Brabant en is daarna hoofdstad geweest van de verschillende namen waaronder Nederland bekend stond in die tijd. Tegenwoordig is het een miljoenenstad en is het de politieke hoofdstad van de Europese Unie, en is het een stad met een levende geschiedenis door de straten en de wijken. Maar waar komt deze geschiedenis eigenlijk vandaan en waarom heeft Brussel altijd een rol gehad die zo enorm groot was?

De opkomst van Brussel

Brussel was al direct rond het jaar 1000 een belangrijke plaats geworden. Dit had te maken met de ligging van het graafschap Brussel. Brussel was namelijk aangesloten op het water, waardoor het een belangrijke handelspost zou worden. De graven van Leuven en Brussel zouden vervolgens de landgraven worden van Brabant, maar Brussel kreeg duidelijk meer aandacht en interesse dan Leuven. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat midden in de veertiende eeuw de stadswal opnieuw gemaakt moest worden. De stad was te groot geworden en had meer ruimte nodig om alle inwoners plaats te kunnen bieden. In dezelfde eeuw begint de lakennijverheid aan te zetten in de stad, die daarmee nog meer interesse wekt in Brabant.

Het jaar 1430

Er had veel kunnen gebeuren op het moment dat de hertog van Brabant stierf. Filips de Goede had alle mogelijke steden kunnen kiezen om zijn paleis op te trekken, maar hij koos voor Brussel en daarmee zou Brussel de hoofdstad worden van heel Nederland. De periode hierna werd een politiek touwtrekken waarbij de verschillende steden in België de ene keer samenwerkten, en de andere keer ten strijde trokken tegen elkaar. Het zou tot 1831 duren voordat de eerste echt grote verandering zich aan zou kondigen. In 1830 scheidde België zich af van Nederland en werd het zelfstandig. De opstanden die in Brussel plaatshadden in dat jaar, hebben daar zeker aan bijgedragen. Alle rijke Nederlanders die sympathiseerden met het beleid van Willem I werden aangevallen. In 1831 zou Leopold de troon bestijgen, de koning van België. De aandacht kwam direct op Brussel te liggen, waar direct gebouwd werd aan de uitbouw van de stad.

Een lange weg voor de stad der steden

Brussel is één van de oudste steden in Europa, al is niet bekend hoe het precies ontstaan is. Wat overduidelijk van groot belang geweest is, is de ligging van de stad en de voorkeurspositie die het opgebouwd heeft door de jaren heen. Dit is overigens logischer dan je zou denken. Op het moment dat de eerste vorst zijn voorkeur uitspreekt en er een paleis bouwt, is de kans groot dat zijn opvolger dezelfde stad zal kiezen waar het paleis al staat. De goede bereikbaarheid en de infrastructuur maakte Brussel vervolgens ook een logische keuze als hoofdstad van de Europese Unie. Brussel is immers gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, vliegtuig en ook met de auto vanwege de vele snelwegen die rond de stad liggen.

belgium3


designedinbrussels.be Proudly powered by WordPress